Gia Series Glass Jar / Glass Bottle

 Gia Series Glass Jar / Glass Bottle

Type Technical Picture

Glass

Jar of Cream

30 38 66x58 37 90

GCMI 48/400

Glass

Jar of Cream

50 58 67,5x57 49 105 GCMI 48/400
Cosmetic Glass Bottle 30 36 46x40 69,5 75 GCMI 24/410
Cosmetic Glass Bottle 50 57 48x42 91,5 95

GCMI 24/410

Cosmetic Glass Bottle 100 110 56x48 121 160

GCMI 24/410